Posuvné brány po kolejnici

posuvna-brana-po-kolejnici-2Klasické posuvné brány jsou nejvíce rozšířeným způsobem řešením vjezdových bran. Vyznačují se tím, že mají kolečka se zapouzdřenými ložisky, které jezdí po kolejnici napevno ukotvené k betonovému základu. Tento základ musí být vybudován pod celou dráhou brány.

 

  1. Výhody:
   • Brána nepotřebuje tak velký prostor jako nesená brána.
   • Vlastní brána má menší pořizovací cenu a nemusí být vyrobena z tak masivních profilů jako nesená brána.
   •  Nezatěžuje oplocení (většinou má vlastní nosný sloup, který bránu drží ve vodorovné poloze).
  2. Nevýhody:
   •  Je potřeba, obzvlášť v zimním období, věnovat zvýšenou pozornost čištění kolejnice od sněhu.
   • Je nutné zajistit betonový základ pod celou dráhu brány, který by měl být ve stejné rovině na celé dráze.

Rámy posuvných bran jsou vyráběny z profilů ( jeklů ) od rozměru 40x40mm až po silné profily 100x80mm. Vhodný rozměr profilu se volí podle velikosti brány a jejího plánovaného zatížení.

posuvna-brana-po-kolejnici-2

Vzhled a výplň je volba každého zákazníka. Snažíme se individuálně řešit každou bránu, jako by byla na náš vlastní vjezd. Cílem naší práce je vytvořit bránu, která bude dlouhou dobu bez nutnosti údržby sloužit svému účelu. Výplní je široká škála, např. prkna svisle či vodorovně, plastová prkna různé kvality ( s odpovídající cenou ), kovová výplň z ocelových profilů, tahokovy, plechy, zámečnická kovářská výplň z polotovarů, atd.